x

Materiały budowlane - Cegła klinkierowa - Kostka brukowa - Pustaki ceramiczne.

GRUPA LODE UMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ NA RYNKU

W dniu 1 lutego 2017 r. Grupa Lode podpisała Warunkową umowę sprzedaży akcji i udziałów polskich firm produkujących ceramikę budowlaną należących do CRH (CRH Klinkier, Cerpol-Kozłowice S.A. oraz Patoka Industries Ltd). Umowa ta podlega standardowej procedurze akceptacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych, a zawarcie ostatecznej umowy spodziewane jest w drugim kwartale tego roku.

Przedmiotem akwizycji jest pięć zakładów położonych w Polsce, z których trzy (Gozdnica, Kozłowice, Patoka) prowadzą obecnie działalność produkcyjną. Zakład w Gozdnicy może produkować cegły klinkierowe, bruk, a także pustaki ceramiczne. Zakład Cerpolu położony w Kozłowicach koncentruje się na produkcji pustaków ceramicznych. W Patoce wytwarzane są cegły dla koneserów, które znane są w całej Europie Centralnej. Dodatkowo, w Gliwicach znajduje się biuro sprzedaży, odpowiedzialne za logistykę i koordynację procesu dystrybucji produktów. Polskie oddziały zatrudniają w sumie 260 osób.

Głównym powodem tej akwizycji jest ogromna synergia pomiędzy łączonymi organizacjami. Grupa Lode posiada ponad 55-letnią tradycję w branży ceramicznej i od dawna jest liderem na rynkach cegły i bruków w państwach nadbałtyckich oraz w Rosji. Ta akwizycja pozwoli na uzyskanie w 2017 r. pozycji lidera na rynku cegieł i bruków w Polsce, a następnie na dalszą dywersyfikację posiadanej oferty produktowej dostępnej dla wszystkich klientów na naszych kluczowych rynkach.

To przejęcie jest częścią ogólnej strategii Grupy Lode mającej na celu umocnienie swojej pozycji jako jednego z największych prywatnych producentów cegły w Europie Środkowej i Wschodniej. Transakcja zapewni również znakomitą okazję do wejścia na rynek niemiecki, który jest największy w Europie Zachodniej.

W wyniku tego przejęcia Grupa Lode będzie zatrudniać łącznie 430 osób, a skonsolidowany obrót Grupy w 2017 roku wyniesie około 37 milionów euro. Kraje nadbałtyckie, Rosja oraz Polska pozostaną kluczowymi rynkami Grupy Lode, natomiast zwiększone moce produkcyjne pozwolą na obsługę eksportu do ponad 10 krajów, z których głównymi są Słowacja, Czechy, Białoruś i Niemcy.

 

LODE GROUP STRENGTHENS ITS MARKET POSITION

On 1st of February 2017 Lode Group has signed an agreement in principle for the acquisition of CRH Clay Division in Poland (CRH Klinkier, Cerpol Kozlowice S.A. and Patoka Industries Ltd). This agreement is subject to a standard Polish Farming Agency procedure and the closure of the transaction is planned to take place in the 2nd quarter of the year.

The acquisition includes five factories in Poland, of which three are currently working. Gozdnica factory is capable of manufacturing extruded facing bricks and pavers as well as ceramic wall blocks; Cerpol’s factory located in Kozlowice is fully focused on production of ceramic wall blocks, and Patoka factory is well-known in the CEE region for its unique hand-made artisan bricks, which are being sold to more than 10 countries. Additionally, there is the sales office in Gliwice responsible for coordination of all of the distribution activities of the Group. Together, all Polish divisions employ a total of 260 people.

The main reason for our acquisition is the enormous synergy between the combined activities. The Lode Group business enjoys over 55 years of ceramic industry tradition and has long been a market leader in extruded facing bricks and pavers in the Baltics and Russian markets. This acquisition will, in 2017, elevate it to become the market leader in pavers and bricks in Poland and further diversify the product range available to all our customers in all of our core markets.

This acquisition is also a part of the overall Lode Group strategy to strengthen its position as one of the largest privately-owned brick manufacturer in Central and Eastern Europe and will provide an opportunity to enter the biggest western market of Germany.

As a result of this acquisition Lode Group will employ a total of 430 people and the Group’s consolidated turnover will be around 37 million euros in 2017. The Baltics, Russia and Poland will remain Lode Group’s core markets, whilst additionally, increased output capacity will service exports to more than 10 other countries with the main one being Slovakia, Czech Republic, Belarus and Germany.

 


 

 


 

 

 

 


 

Ceramika budowlana- LODE
Firma Lode jest członkiem GRUPY LODE, oferującym ceramikę budowlaną, produkty do wykonywaniu ścian i elewacji. Wśród oferowanych przez Lode produktów znajduje się m.in. pustak ceramiczny, bruk klinkierowy oraz różnego typu cegły (cegła pełna, cegła drążona) wykorzystywane przy budowie ogrodzeń, elewacji i konstrukcji.
Jako pionierzy na tym rynku dajemy gwarancje najwyższej jakości naszych produktów.

PRZYKŁADY REALIZACJI