Lode - producent materiałów budowlanych - ceramika budowlana

GRUPA LODE UMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ NA RYNKU

 

W dniu 16.12.2018r. Grupa Lode dokonała akwizycji spółki Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.

PCO „Żarów" S.A. jest liderem rynku glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych, a zakład w Żarowie, który zatrudnia obecnie 260 osób, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu na świecie.

W wyniku tego przejęcia w ośmiu zakładach produkcyjnych należących do Grupy Lode zatrudnionych jest obecnie 700 osób. Działalność Grupy Lode koncentruje się na czterech głównych obszarach: wyroby betonowe, wyroby klinkierowe, pustaki ceramiczne oraz materiały ogniotrwałe.

Ostatnie przejęcie jest częścią ogólnej strategii rozwoju Grupy Lode, dążącej do umocnienia swojej pozycji na rynku, jako jednego z największych prywatnych producentów ceramicznych materiałów budowlanych i ogniotrwałych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ponadto, akwizycja zapewnia solidne podstawy do dalszej ekspansji na rynkach międzynarodowych, zarówno w zakresie dostaw materiałów, jak i usług inżynieryjnych, poprzez swoją spółkę zależną PCO „Serwis” S.A.

 

LODE GROUP STRENGTHENS ITS MARKET POSITION

 

On 16th of December 2018 Lode Group has acquired a renowned manufacturer of refractories Polska Ceramika Ogniotrwała “Żarów” S.A.

PCO “Żarów” S.A. is a leader of the aluminosilicate refractory materials market and its production plant in Żarów, which currently employs 260 people, is one of the most advanced production facilities of this kind in the world.

Following this recent acquisition Lode Group now employs a total of 700 people in its eight production facilities. Four main areas of Lode Group’s operations are: concrete solutions, clinker products, ceramic blocks and refractory materials.

The acquisition is an integral part of the overall Lode Group’s strategy aimed at strengthening its position as one of the largest privately-owned ceramic building and refractory materials producer in Central and Eastern Europe. Moreover, it provides a solid base for further expansion, into wider international markets, both as the manufacturer of materials and also provider of engineering services, via its subsidiary PCO “Serwis” S.A.

 


Ceramika budowlana LODE
Firma Lode jest członkiem GRUPY LODE, oferującym ceramikę budowlaną, produkty do wykonywaniu ścian i elewacji. Wśród oferowanych przez Lode produktów znajduje się m.in. pustak ceramiczny oraz różnego typu cegły (cegła pełna, cegła drążona) wykorzystywane przy budowie ogrodzeń, elewacji i konstrukcji.
Jako pionierzy na tym rynku dajemy gwarancje najwyższej jakości naszych produktów.

 

PRZYKŁADY REALIZACJI