Lode - producent materiałów budowlanych - ceramika budowlana

GRUPA LODE UMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ NA RYNKU

 

W dniu 06.11.2019r. Grupa Lode dokonała akwizycji spółki JARO S.A.

JARO Spółka Akcyjna jest jedynym w Polsce dostawcą nisko glinowych oraz glinokrzemianowych surowców ogniotrwałych o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych. Do Spółki należy kopalnia odkrywkowa glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz zakład przetwórczy surowców mineralnych wyposażony m.in. w piece obrotowe, kruszarki, młyny, suszarnie i przesiewacze. Firma zatrudnia obecnie około 150 osób.

W wyniku tego przejęcia w dziewięciu zakładach produkcyjnych należących do Grupy Lode zatrudnionych jest obecnie 850 osób. Działalność Grupy Lode koncentruje się na pięciu głównych obszarach: wyroby betonowe, wyroby klinkierowe, pustaki ceramiczne, materiały ogniotrwałe oraz wypalane surowce ogniotrwałe.

Ostatnie przejęcie jest częścią ogólnej strategii rozwoju Grupy Lode, dążącej do umocnienia swojej pozycji na rynku, jako jednego z największych prywatnych producentów ceramicznych materiałów budowlanych i ogniotrwałych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ponadto, akwizycja zapewnia solidne podstawy do dalszej ekspansji na rynkach międzynarodowych, zarówno w zakresie dostaw materiałów, jak i usług inżynieryjnych.

 

LODE GROUP STRENGTHENS ITS MARKET POSITION

 

On 6th of November 2019 Lode Group has acquired a renowned manufacturer JARO S.A.

Jaro S.A. is the only supplier within the whole of Poland of low alumina-silica refractory raw materials, which consistently deliver high technical and quality parameters. The company operates its own refractory clay quarry ‘Stanislaw’ and a production plant equipped with rotary kilns, crushers, mills, dryers and sieves of various grades. The company currently employs about 150 people.

Following this recent acquisition Lode Group now employs a total of 850 people in its ninth production facilities. Five main areas of Lode Group’s operations are: concrete solutions, clinker products, ceramic blocks, refractory materials and fired raw materials.

The acquisition is an integral part of the overall Lode Group’s strategy aimed at strengthening its position as one of the largest privately-owned ceramic building and refractory materials producer in Central and Eastern Europe. Moreover, it provides a solid base for further expansion, into wider international markets, both as the manufacturer of materials and also provider of engineering services.

 


Ceramika budowlana LODE
Firma Lode jest członkiem GRUPY LODE, oferującym ceramikę budowlaną, produkty do wykonywaniu ścian i elewacji. Wśród oferowanych przez Lode produktów znajduje się m.in. pustak ceramiczny oraz różnego typu cegły (cegła pełna, cegła drążona) wykorzystywane przy budowie ogrodzeń, elewacji i konstrukcji.
Jako pionierzy na tym rynku dajemy gwarancje najwyższej jakości naszych produktów.

 

PRZYKŁADY REALIZACJI