Dokumenty

Instrukcja układania bruku klinkierowego LODE

 

1. Opracowanie projektu

2. Zdjęcie warstwy wierzchniej

3. Przygotowanie gruntu, warstwy nośnej

4. Osadzenie krawędzi

5. Tworzenie podsypki

6. Układanie bruku klinkierowego

7. Spoinowanie

8. Utwardzenie nawierzchni

 

 

 

PRZYKŁADY REALIZACJI